Om solenergi

Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar energikälla och allt fler väljer att installera solfångare eller solceller. Genom att öka användandet av solenergi minskar utsläppen av koldioxid, vilket även minskar vår klimatpåverkan. I dag används solens strålar både för att tillverka värme med hjälp av solfångare och elektricitet med hjälp av solceller.
Har du skuggningsfri tak- eller markyta som ligger mellan sydväst- och sydostläge, då kan du utnyttja solenergi!

Solvärme

En solvärmeanläggning består av solfångare och en ackumulatortank eller varmvattenberedare. I en solfångare omvandlas solens strålar till värme. Den används i sin tur till att värma upp vattnet i en ackumulatortank eller i en varmvattenberedare och värmen lagras för senare användning.
Om huset har ett vattenburet uppvärmningssystem så kan värmen från solfångarna användas till både varmvatten och husets uppvärmning. En solvärmeanläggning kan täckas 50 % av årsbehovet av varmvatten eller 20-30 % av det totala årsbehovet av varmvatten och uppvärmning. Solvärme kan även användas till att värma poolanläggningar.
Solvärme bör alltid kombineras med någon annan värmekälla i ett året-runt-boende (t.ex. en ved- eller pelletspanna eller värmepump).

Solel

Solceller omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi (el). Det är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el, systemet är tyst, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd
I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet och fungerar därför som ett komplement till den köpta elen. När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på det allmänna elnätet. Denna el ger rätt till en särskild ersättning.
Det går också att lagra den producerade elen med hjälp av batterier om man inte är nätverksansluten (kallas off-grid), exempelvis i sommarstuga eller husvagn.

VILL DU VETA MER OM SOLENERGI?
Klicka här för att hämta broschyrer, kontakta energi- och klimatrådgivare i din kommun, eller läs i länkar som du finner här till höger.

 

Vill du veta mer om Solenergi?