Om Solenergidagarna

desc

 

Den 1-31 maj 2016 genomförs Solenergidagarna i Sverige. Kampanjen har under flera år varit en del av European Solar Days, vilken är den största solenergikampanjen i Europa, med mer än 20 deltagande länder. Den har pågått sedan 2002, då den startade i Österrike.

Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om solenergi. Vi vill visa på skillnaden mellan solel (solceller) och solvärme (solfångare) och dess användningsområden. Vi vill informera om hur mycket solenergiresurser som finns i Sverige (mer än vad man tror), om grundteknik, installation och underhåll (inte alls krångligt), och även om ekonomi och tillgängligt stöd (det blir mer och mer lönsamt!).

Klicka här och hitta aktiviteterna nära dig i ditt län.

Kampanjen är ett initiativ från Energikontoren Sverige och de regionala energikontoren.
Vill du veta mer? Kontakta ditt regionala energikontor och ta reda på vad som är på gång i ditt län.

Använd solen!

desc

Solcellsmarkiser